StraTopo Analyses

Omwegen visualiseren

Waar moeten reizigers het meest omrijden?

Idealiter kan iedere reiziger in een kaarsrechte lijn naar zijn of haar bestemming toe. In de praktijk is dit natuurlijk niet voor iedereen mogelijk en zullen de meeste routes in meer of mindere mate bestaan uit omwegen. Maar waar zijn de omwegen zijn het grootst en is er dus de meeste potentie voor verbeteringen in het wegennetwerk? Met zogenaamde heatmaps maakt StraTopo deze inzichtelijk.

Neem contact op

StraTopo berekent voor ieder paar van een bestemmings- en aankomstpunt de zogenaamde omrijfactor. Dit is de af te leggen afstand over het wegennetwerk gedeeld door de hemelsbrede afstand. Voor een kaarsrechte route is deze factor 1, maar hij is over het algemeen hoger. Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer (Kennisplatform CROW, 2016) geldt een algemene richtlijn van 1,2 voor het primaire fietsnetwerk en 1,4 voor het secundaire netwerk.

Een succesvolle toepassing van deze techniek is ons fietsanalyserapport, geschreven samen met de Breda University of Applied Sciences. Hierin hebben we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingezoomd op de treinstations rondom de 14 NOVI-gebieden (Nationale Omgevingsvisie) in Nederland, waar vóór 2040 meer dan 400.000 nieuwe woningen dienen te komen. Hiervoor hebben we de gebieden opgeknipt in hexagonen en miljoenen omrijfactoren berekend met onze eigen routing engine. De resulterende inzichten zullen het ministerie en de lokale overheden helpen knelpunten in het fietsnetwerk en de woningbouwplannen op te sporen en te verbeteren.

Heb je interesse in deze analyse? Neem dan contact met ons op. Neem contact op