StraTopo Analyses

Kadaster API-integraties

Verwerk Kadaster-data in eigen applicaties

Het Kadaster biedt veel web-API's waarmee automatisch (geo)data kan worden opgehaald uit, of juist verzonden naar de registers. Het gebruik hiervan is echter verre van vanzelfsprekend en kan om veel technische kennis vragen. StraTopo heeft voor haar eigen producten en samenwerkingen met partners de benodigde ervaring ontwikkeld, en assisteert daarom bij API-integraties en bouwt er zelfs volledige maatwerkapplicaties omheen.

Neem contact op

Om tegemoet te komen aan de toenemende automatisering en behoeftes van haar gebruikers introduceert het Kadaster steeds meer web-API's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de BAG-API waarmee objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kunnen worden opgevraagd, of de nieuwe Terugmelding API waarmee melding gemaakt kan worden als ondergrondse infrastructuur tijdens graafwerkzaamheden af blijkt te wijken van de verwachtingen.

Complexere data gaat echter vaak gepaard met complexere documentatie en standaarden. StraTopo heeft de expertise om de juiste Kadaster API bij een databehoefte te vinden, en deze te combineren met andere bronnen. De resultaten kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld visualisaties, zoals kaartlagen, en door de data continu live op te vragen wordt gegarandeerd dat de gebruiker altijd up-to-date is.

Heb je interesse in deze analyse? Neem dan contact met ons op. Neem contact op