StraTopo Analyses

Kwantificeren effect infrastructuurinvestering

Onderbouw een nieuwe (fiets)brug of snelfietsroute met data inzichten

Het uiterlijk van Nederland is bezig te veranderen. De enorme woningbouwopgave, de klimaatuitdagingen en de noodzaak om de verkeersveiligheid te verbeteren vragen om grote wijzigingen in de verkeersinfrastructuur. Niet alle verbeter-ideeën zijn echter even haalbaar of hebben dezelfde prioriteit. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium het effect van potentiële plannen door te kunnen rekenen, en ze met elkaar te vergelijken. StraTopo biedt een breed pakket aan analyses voor dit soort what-if scenarios.

Neem contact op

Er bestaan al vele tools op de markt waarmee zogenaamde isochronen kunnen worden gegenereerd. Dit zijn vlakken die tonen in hoeveel minuten een reiziger die vanaf een bepaald startpunt vertrekt tot waar kan komen. Een isochroon is niet simpelweg een cirkel met een bepaalde straal, maar volgt de contouren van het wegennetwerk en verschaft daarmee waardevolle informatie over de verkeersinfrastructuur.

Bestaande tools maken echter gebruik van het bestaande netwerk en zijn daarom niet bruikbaar om veranderingen te testen. StraTopo heeft de technologie ontwikkeld om dit wél mogelijk te maken. Gegeven een potentiële nieuwe brug of lokale verhoging van de snelheid kunnen wij het effect op het bereik van reizigers vóór en ná tonen met kaarten en andere data. Bovendien kunnen wij dit combineren met demografische gegevens en informatie over individuele huizen, bedrijventerreinen en openbare voorzieningen.

Met onze tools reken je door of de fiets of wandelbrug of optimalisatie van het bestaande netwerk het gewenste effect heeft. Welke inwoners in welke wijk hebben het meeste profijt bij deze investering? Worden brede welvaart voorzieningen inderdaad beter bereikbaar? Sluiten de woningen in het nieuwe woningbouwplan inderdaad beter aan op het huidige openbaar vervoer netwerk?

Iedere investering wordt verhouden ten opzichte van het huidige netwerk. Door middel van geografische kaarten, grafieken en tabellen wordt in een oogopslag duidelijk wat het effect is van de investering.

Heb je interesse in deze analyse? Neem dan contact met ons op. Neem contact op